KavelverkoopRietzoom.jpg

Kavels te koop Park 16Hoven

07 augustus 2017

Wil jij je droomhuis bouwen op een kavel in Park 16Hoven? Dan is dit je kans. De gemeente brengt tien kavels voor zelfbouw in de verkoop. Het betreft kavels in Rietzoom, het zuidelijke deel van Park 16Hoven, waar water een belangrijk onderdeel van de omgeving uitmaakt.

Zeven van de tien kavels liggen dan ook aan het water waarvan één kavel aan 3 zijden.

Rietzoom is gelegen in het zuidelijk deel van Park 16Hoven. Hier zullen circa 350 woningen worden gebouwd. Kenmerkend voor deze buurt is de grote hoeveelheid water: maar liefst 1/5 deel. Water bepaalt dan ook voor een belangrijk deel de sfeer van Rietzoom. Veel woningen in Rietzoom hebben een tuin, die direct aan het water grenst, waardoor de Rietzoom binnen Park 16Hoven een eigen identiteit heeft.

Verkoop
De verkoop geschiedt door middel van loting. De loting vindt plaats op maandag 2 oktober 2017 en wordt verzorgd door Nouwen Notarissen.

Inschrijven
De benodigde informatie ten behoeve van de inschrijving voor bovengenoemde loting, vindt u op Park 16Hoven en op de website van Pak Je Ruimte. Leest u dit goed door, er staat namelijk zeer belangrijke informatie over de procedures!

De informatiebrochure is met zorg samengesteld. Een toelichting op de kavels treft u aan in de brochure Kaveltekeningen.


Op 28 september sluit om 17.00 uur de inschrijving.
Dit betekent dat:
- het inschrijfformulier met de kopie(ën) van het legitimatiebewijs
- de door het Ministerie afgegeven Verklaringen omtrent Gedrag (VOG)

Volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk op 28 september 2017 om 17.00 uur in het bezit te zijn van Nouwen Notarissen te Rotterdam. De waarborgsom dient eveneens per die datum in het bezit te zijn van de notaris.

BELANGRIJKE DATA

Uiterlijke datum indiening Formulier aanvullende vragen : 4 september 2017

Sluitingsdatum inschrijving : 28 september 2017

Datum loting : 2 oktober 2017