Voormalige schippersschool in Charlois

Dit prachtige en unieke gebouw uit 1915 ligt aan de Grondherenstraat 62 in Charlois. Het gebouw is in juni 2017 voorlopig aangewezen door het College B&W als gemeentelijk monument. De verwachting is dat het aanwijzingsbesluit eind 2017 wordt genomen. Momenteel bereiden we de verkoop voor en onderzoeken we op welke wijze en aan wie we dit pand het beste kunnen aanbieden. Deze voorbereidingen duren wat langer dan verwacht.