Pak je ruimte

Verkoop van Rotterdams Vastgoed

Iets minder dan de helft van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit objecten die door de gemeente zijn bestempeld als niet-kernportefeuille. Deze objecten worden verkocht, omdat ze voor het halen van de gemeentelijke doelstellingen niet (meer) nodig zijn. Deze commerciële portefeuille bestaat voornamelijk uit woningen, kantoren en winkel(strip)s, veelal ooit aangekocht om op termijn gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Nu de gemeente veel meer aan de markt over laat, is de tijd gekomen om dit 'overbodige' vastgoed van de hand te doen.

Huren van Rotterdams Vastgoed

Het vastgoed wat niet tot de kernportefeuille behoort maar nog niet is verkocht, wordt tegen marktconforme prijzen verhuurd. Voor informatie over de mogelijkheden en een overzicht van het beschikbare huuraanbod kunt u contact opnemen met Verwey Vastgoed.

Veelgestelde vragen

 • Waarom verkoopt de gemeente Rotterdam een deel van haar vastgoed?

  De gemeente Rotterdam wil zich richten op haar kerntaak en behoudt alleen het vastgoed uit haar kernportefeuille: het cultureel-, sociaal- en onderwijsvastgoed maatschappelijk vastgoed) en de gemeentelijke kantoren.

 • Wat voor soort vastgoed wordt er afgestoten?

  Het vastgoed dat wordt afgestoten bestaat uit de zogenoemde commerciële portefeuille: met name bedrijfsonroerend goed (BOG), woningen en investeringspanden. Sommige panden worden met een transformatieverplichting verkocht.

 • Waarom is dit vastgoed überhaupt in het bezit van de gemeente?

  Deze objecten zijn door de jaren heen aangekocht met het oog op (verwachtte) gebiedsontwikkelingen of bijv. om malafide huisjesmelkers uit te kopen.

 • Hoe wordt het vastgoed verkocht?

  Een deel van het vastgoed wordt verkocht via externe makelaars, een ander deel via internetveilingen. De woningen via www.nationalevastgoedveiling.nl
  Het Bedrijfsonroerendgoed via www.bog-auctions.com/rotterdam.

 • Waar vind ik een overzicht van (wanneer) welke objecten er geveild worden?

  De verkoop wordt per (tranche van) object(en) voorbereid, en vervolgens op de markt gezet. Een overzicht van het totaalaanbod is derhalve niet beschikbaar. Verkopen worden aangekondigd via bovenstaande websites en Funda.

 • Hoe wordt voorkomen dat de objecten (weer) in ‘verkeerde handen’ vallen?

  Alle potentiële kopers zullen worden gescreend. Als er vervolgens aanleiding toe is, wordt een koper getoetst volgens de wet Bibob.

 • Hoe zit het met de huidige huurders?

  Huurrecht gaat boven kooprecht, daarmee zijn de rechten van de huurders gewaarborgd. Huurders worden tijdig geïnformeerd over de verkoop van hun pand en kunnen zelf meebieden.

 • Wat is de verwachte verkoopopbrengst?

  De panden worden tegen taxatiewaarde aangeboden en in tranches op de markt gebracht. Per tranche vindt een taxatie plaats. Een verwachte verkoopopbrengst is er derhalve (nog) niet.

  Voor meer informatie over de verkoopstrategie, neemt u contact op met:
  • Investeerders: Maarten Tans, coördinator verkoop vastgoed. mw.tans@rotterdam.nl 06-20252147.
  • Pers: Frans Petersen, communicatieadviseur vastgoed, fg.petersen@rotterdam.nl 06-20202872.